AFSCHEID OLINKA

Op dinsdag 9 februari hebben we helaas afscheid moeten nemen van ijsberin Olinka. Ze is 28 jaar geworden, een zeer hoge leeftijd voor een ijsbeer. IJsberen worden zelden ouder dan 25 jaar. De laatste weken ging Olinka achteruit. Ze werd mager en had moeite zichzelf schoon te houden. Ook was haar buik in omvang toegenomen. Om haar goed te kunnen onderzoeken is zij onder narcose gebracht. Dit gebeurt alleen als er verder onderzoek noodzakelijk is, want een narcose is voor een ijsbeer altijd ingrijpend en risicovol. Uit het onderzoek bleek dat ze een hele grote massa in haar buik had. Bloedonderzoek wees op ernstig lever- en nierfalen. Er is toen besloten haar niet meer wakker te laten worden. Bij sectie op het lichaam is gebleken dat er een enorme tumor (20kg zwaar) in de lever aanwezig was. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de aard van de tumor door de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (pathologie).

Olinka is geboren in Keulen en kwam in maart 2010 naar Rotterdam. In datzelfde jaar bracht zij haar zoon Vicks ter wereld en in 2014 de tweeling Sizzel en Todz. Ze was een goede en zorgzame moeder. Haar jongen maken nu deel uit van het stamboek in meerdere Europese dierentuinen. IJsbeerman Wolodja verblijft nog in Blijdorp. Met de coördinator van het fokprogramma in Moskou Zoo zal worden overlegd over de toekomst van ijsberen in Blijdorp. Nadat het lichaam is onderzocht zullen bepaalde onderdelen mogelijk beschikbaar worden gesteld voor educatie.

Meer weten over ijsberen?

GA NAAR HET DOSSIER>

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *